یکشنبه, 27 خرداد 1403  
اخبار کنفرانس
1403/02/26

تمدید زمان برگزاری همایش

زمان برگزاری همایش ملی ابن فارس تمدید شد.

ادامه مطلب
پوستر
کمیته علمی همایش
منوی سایت
:: محورهای کنفرانس

_ زندگی وزمانه 

_ کارنامه علمی 

(نقد وبررسی آثارچاپ شده)

(معرفی وتحقیق نسخه های خطی)

_ مطالعه زبانی وادبی

_ مطالعات قرآنی وحدیث 

برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
کمیته اجرایی
حامیان علمی